Homepage

Ochrana sukromia

Zásady ochrany súkromia na webovej stránke Podravka

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Tieto Zásady ochrany súkromia (ďalej len: Zásady) charakterizujú, ktoré z vašich osobných údajov zbierame, ako ich spracúvame a na aké účely používame, ako aj vaše práva súvisiace s vašimi údajmi. PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o., Jesenského 1486, 96001 Zvolen (ďalej len: „Podravka“, „my“, „nás“ alebo „náš“) spracúva osobné údaje používateľov svojich služieb a návštevníkov webovej stránky www.podravka.sk v súlade s platným všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (General Data Protection regulation (GDPR) 2016/679). My rešpektujeme vaše súkromie a spracovávame vaše osobné údaje čestne a v súlade so zákonom, výhradne podľa platných legálnych základov alebo v závislosti od vášho súhlasu.

2. SPÔSOBY A ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

REKLAMNÉ SPRÁVY

Prístup na webovú stránku www.podravka.sk je bezplatný a nevyžaduje registráciu. Ak si želáte prijímať reklamné správy o našich výrobkoch a službách, môžete jednoducho prihlásiť vašu emailovú adresu do formulára na webovej stránke bez potreby registrácie. Môžete sa kedykoľvek rozhodnúť pre odhlásenie z prijímania reklamných správ tak, že si zvolíte možnosť odstránenia vášho súhlasu v prijatej reklamnej správe.

PRIESKUMY A DOTAZNÍKY

Pomocou prieskumov a dotazníkov zbierame informácie o vašej spokojnosti s našimi výrobkami a ostatné užitočné informácie, aby sme sa prispôsobili vašim potrebám a podporovali vzťahy s verejnosťou. Výsledky vykonaných prieskumov alebo dotazníkov sú výlučne sumárne a anonymné. Na zúčastnenie v prieskumoch a dotazníkov prihláste vašu e-mailovú adresu cez formulár na webe.

VÝHERNÉ HRY A ŽREBOVANIE CIEN

Príležitostne organizujeme výherné hry alebo iné súťaže. Osobné údaje, ktoré touto cestou zbierame, spracovávame výhradne na účely výherných hier, t.j. súťaží (napr. uverejnenie mena výhercu, kontaktovanie výhercu, doručenie ceny, atď.). Na účasť v hre alebo v súťaži potrebujeme vaše meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a adresu doručenia. V prípade potreby môžeme žiadať o dodatočné informácie, ktoré budú zadefinované v pravidlách súťaže alebo žrebovaní cien (napr. číslo účtu). Zozbierané údaje budú uschované na nevyhnutnú dobu podľa platnej legislatívy, po jej uplynutí budú odstránené. Ak ste súhlasili s prijímaním reklamných správ pri zadávaní údajov do súťažného formulára, môžete sa kedykoľvek odhlásiť z prijímania reklamných správ tak, že si zvolíte možnosť odstránenia
vášho súhlasu v prijatej reklamnej správe.

KONTAKT

Ak nás kontaktujete s nejakou otázkou, poskytnuté údaje spracujeme len do takej miery, aby sme vám mohli poskytnúť žiadanú informáciu. Po odpovedaní na vašu otázku budú poskytnuté informácie vymazané. Osobné údaje nevyhnutné na vyriešenie sťažností na výrobky budú uschované len na nevyhnutnú dobu od dátumu prijatia v súlade s nariadeniami spravujúcimi zákazníkove práva.

3. PRIJÍMATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podravka poskytne vaše osobné údaje ostatným príjemcom výhradne podľa legálnych záväzkov, t.j. oprávnená požiadavka od oprávneného verejného orgánu (napr. súd). V prípade potreby budú osobné údaje poskytnuté dôveryhodným partnerom (výkonná moc na spracovanie údajov) na účely poskytnutia podpory používateľov, informácie o údržbe systému, výskumov trhu alebo podobné potreby, s povinným využitím dôvernosti a opatrení o ochrane údajov.

4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zozbierané osobné údaje spracúvame povinne s použitím vhodných legálnych, technických a bezpečnostných opatrení organizácie, aby sme zabránili neoprávnenému spracovaniu údajov. Prístup k vašim osobným údajom je limitovaný len na tých zamestnancov, ktorí ich potrebujú na poskytovanie našich služieb. Nepretržite vzdelávame našich zamestnancov o dôležitosti dôvernosti údajov a o ochrane súkromia a vašich údajov. Zbierame len tie údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie otázky a neuschovávame ich dlhšie ako je nutné, t.j. určené legislatívou.

5. VAŠE PRÁVA

Kedykoľvek môžete požiadať o informáciu o spracovaní vašich osobných údajov a o uplatnenie nasledujúcich práv:

  • prístup k údajom spojených s vami
  • úpravu alebo doplnenie vašich osobných údajov, aby boli vždy pravdivé
  • vymazanie osobných údajov (aj bez oprávnených dôvodov na zachovanie údajov)
  • obmedzenie spracovania osobných údajov, napr. v prípade sťažnosti o správnosti osobných
    údajov, dokým neoveríme ich správnosť
  • odstránenie súhlasu na spracovanie údajov (t.j. pri prijímaní reklamačných správ)

Ak veríte, že vaše práva boli porušené, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:
Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovenská republika, email: statny.dozor@pdp.gov.sk

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV KONTAKT

Žiadosti, sťažnosti alebo otázky ohľadom spracovania a ochrany osobných údajov môžete zasielať na e-mailovú adresu podravka@podravka.sk.

V súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov, každá žiadosť/ otázka bude vyriešená tak skoro, ako to bude možné a najneskôr do 30 dní od prijatia. Ak nás kontaktujete a splníte tieto požiadavky, vynaložíme oprávnené úsilie na potvrdenie vašej identity a zabránime neoprávnenému spracovaniu vašich osobných údajov.

KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA

PODRAVKA INTERNATIONAL
Jesenského 1486
96001 Zvolen
Tel.: + 421 45 524 09 11
Fax: + 421 45 524 09 10
podravka@podravka.sk

7. ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA OSTATNÝCH WEBOVÝCH STRÁNOK / TRETÍCH OSÔB / TRETÍCH STRÁN

Na tejto webovej stránke nájdete linky na ostatné webové stránky alebo portály. Zásady ochrany súkromia na týchto portáloch sa môžu líšiť od týchto Zásad. Na našej stránke vám môžeme ponúkať prvky sociálnych sietí, ktoré vám dovoľujú zdieľať vaše osobné informáciena sociálnych sieťach. Z tohto dôvodu sa prosím oboznámte so zásadami ochrany súkromia platnými na iných portáloch a webových stránkach sociálnych sietí, t.j. tretích strán. V prípade, že sa tieto Zásady zmenia, budeme vás o tom na tejto stránke informovať a aktualizujeme dátum poslednej úpravy.

Rešpektujeme vaše súkromie

Aby naša stránka fungovala správne a neustále zlepšovala naše služby, používame cookies. V prípade, že chcete zakázať používanie cookies, niektoré časti stránky môžu byť nedostupné. Prečítajte si, prosím, podrobne Podmienky používania.

Druhy cookies: Technické, Marketing

Nastavenia